Fler fattiga EU-medborgare söker hjälp

1:03 min

Fler EU-medborgare söker sig till ideella organisationerna för att få hjälp i Göteborg. Organisationerna har sett den här ökningen under en tid nu, och när våren kommer är det ännu fler som söker sig till Göteborg från östra Europa och hoppas på jobb, men många blir besvikna.

Lennart Forsberg är social chef på Stadsmissionen i Göteborg.

– Det sista året, nu är det de fattiga Eu-medborgarna som kommit och sökt någon form av lycka och arbete i Sverige som inte finner det och som söker sig till oss istället.

Såväl Stadsmissionen som Räddningsmissionen möter fler EU-medborgare nu än vad de gjorde tidigare. Och de fattiga EU-medborgarna har andra behov än de traditionella hemlösa i Göteborg och har inte heller tillgång till samma trygghetssystem som svenska medborgare har. Kommunen utreder just nu hur man kan arbeta med fattiga EU-medborgare som kommer till Göteborg och som inte klarar sig ekonomiskt.

Just den här gruppen krävs det speciellt arbete för säger Mikael Albertsson på Räddningsmissionen.

– Det behövs en speciell mötesplats för Eu-medborgare. Det jobbar vi med tillsammans med kommunen och frivilliga organisationer. Det behövs en gemensam mötesplats och nån som är ute på stan och möter romerna som är här och tigger och se om det är något man kan göra för dom.