Svårt för företag att hitta rätt kompetens

1:33 min

Trots att arbetslösheten både i Västra Götaland och i landet i stort är hög, så har företagen svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Hälften av företagen i Västra Götaland som försökt rekrytera under det senaste halvåret har haft problem att hitta rätt person för jobbet.

I genomsnitt misslyckas vart femte rekryteringsförsök. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade idag.

– När vi tittar på svårigheten för företag att få tag i medarbetare så är det idag svårare ut i glesbygdskommuner, och vi har ju en del av sånt i Västra Götaland också, säger Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Ja, en förklaring till den så kallade missmatchningen är att arbetskraft och arbetsgivare finns på olika ställen i landet.

En annan, enligt Kenneth Krantz ännu viktigare förklaring, är att högskolorna inte utbildar den arbetskraft som arbetsmarknaden efterfrågar.

Enligt Svenskt Näringsliv blir följderna allvarliga när företagen inte lyckas hitta rätt person för rätt jobb.

Efter att ha frågat 8 400 företag i hela landet - av vilka 900 har sin bas i Västra Götaland - har man kommit fram till följande:

Tre av tio företag uppger att de tvingats minska sin produktion på grund av rekryteringsproblemen.

Lika många säger att de tackar nej till nya uppdrag.

Och nästan fyra av tio företag som haft problem att hitta rätt folk menar att problemen förhindrat en planerad expansion.

Och enligt Svenskt Näringsliv slår de sammantagna konsekvenserna hårt åt två håll.

Företagen får svårt att växa.

Och för de som inte har jobb blir det svårare att ta sig ur arbetslöshetens grepp.