Nytt mätinstrument sparar miljoner för lantmäterierna

Forskningsinstitutet Imego i Göteborg har utvecklat ett mätverktyg som kan betyda miljonbesparingar för lantmätarna.

På det viset kan man snabbt göra mätningar där det vanliga mätsystemet inte fungerar.

Projektet är finansierat av flera lantmäterier bland annat i Göteborg och Borås, Banverket, Vägverket och kommunförbundet.

Verktyget är en del i ett större projektet som ett hittills hemligt företag står bakom.

Lantmätarna använder GPS-teknik - mätning med satelliter - men inne stan kan det vara svårt och då måste dyrare hjälpmetoder till.

Forskarna i Göteborg har utvecklat det som kallas tröghetsnavigering och som inte behöver satelliter utan reagerar på rörelser.

Ett sytem som till exempel används i ubåtar för att de ska hitta rätt under isen.

40 miljoner har det kostat att grundutveckla. Lantmäteriprojektet har kostat en och en halv miljon och nu finns en liten och lätt prototyp redo att utvecklas för marknaden.

Men systemet har stort användningsområde- bland annat har idrottare det för att studera sina prestationer- och förfårgningar inom räddningstjänsten.