Filmfestivalbesökare i Göteborg nöjda

Göteborg filmfestival har gjort en publikenkät för att ta reda på vilka festivalens besökare är. Enligt undersökningen är den typiske besökaren en högskoleutbildad och kulturintresserad person under 45 år som läser en dagstidning och donerar pengar till välgörenhet.

56 procent är kvinnor, 59 procent är under 45 år och hela 83 procent är högskoleutbildade. 14 procent av besökarna är födda utanför Sverige.

I undersökningen framkommer också att nästan alla besökare, 99,7 procent, uppger att de vill besöka festivalen igen.