Fiskmagar kan ge svar om hur klimatet påverkar

I magarna på simpor, störar och regnbågslax kan fler svar finnas på hur klimatförändringarna påverkar fiskbestånden. En avhandling från Göteborgs universitet på just fiskmagar har visat att vissa fiskarter kan ökar med andra minskar när temperaturen i vattnet förändras.

Många arter som är stillastående, till exempel simpan, skulle tillhöra förlorarna eftersom de kan få svårt att upprätthålla blodflödet till magar och tarmar, enligt Albin Gräns som gjort avhandlingen.