Kommunledning vill ha större trafiksatsningar

Det behövs större satsningar på järnväg och vägar i Göteborgsområdet än dem som Trafikverket föreslagit. Det anser Göteborgs kommunledning, som inte tror att 38 miljarder kronor, som satsas de närmaste tio åren, räcker för att värna om regionens konkurrenskraft och motverka klimatförändringar.

Men Göteborgspolitikerna är positiva till flera av Trafikverkets förslag, som dubbelspår mellan Göteborg och Borås och att samma sträcka blir den första etappen i ett framtida höghastighetsnät.

Trafikverket räknar med stora trafikökningar fram till 2050. Biltrafiken förväntas öka med 67 % och inrikesflygen med 91 %. Det behövs därför stora kapacitetsförstärkningar på järnväg mot Kungsbacka, Alingsås och Borås, och fler körfält för bil och buss på vägarna.

Trafikverket räknar med att det behövs 35 miljarder kronor till järnväg och 10 miljarder till vägar, större delen inom tio år.

Så långt är Göteborgspolitikerna nöjda, men de efterlyser större satsningar på Västra stambanan.

Det finns också önskemål om andra satsningar men där går meningarna isär. Rödgröna partier trycker på att hamnbanans nya dubbelspår bör läggas i tunnel på Hisingen för att minska barriäreffekter.

Den borgerliga oppositionen trycker istället på vägar: att E45 mellan Göteborg och Trollhättan får höjd standard på hela sträckan och att E20 till Stockholm blir fyrfilig, gärna motorväg.

Oppositionen vill också ha "långsiktigt hållbara lösningar till och från Öckerö", dvs i praktiken förmodligen en bro.