Över var fjärde gymnasieplats står tom

1:49 min

När den preliminära antagningen till gymnasieskolorna i Göteborgsregionen är klar så är nästan 3 000 av de 11 569 platserna i lediga. Till exempel har Angeredsgymnasiet bara 13 platser fyllda av totalt 84.

Lena Ericsson är gymnasieenhetschef för Angeredsgymnasiet och hon tror att fler elever komma strömma till även om det inte är särskilt rolig läsning just nu.

– De där siffrorna är inte uppmuntrande. Jag hade önskat att de såg helt annrolunda ut men människor i allmänheten har inte den informationen att en av våra största målhrupper har inte sökt än, säger hon.

Över var fjärde gymnasieplats i Göteborgsregionen är ledig när den första antagningen är gjord.

Men för vissa skolor, till exempel Angeredsgymnasiet, som har stora andelar obehöriga elever kommer fler elever strömma till.

Ett annat exempel är Framtidsgymnasiet på Andra långgatan i Göteborg. Skolan har 125 platser men bara nio antagna elever. Ändå oroas inte rektorn Jörgen Frohm.

– Absolut inte. Så har det varit så länge jag varit rektor här. Vi jobbar mot den målgruppen.

När ser ni att ni får de antal elever ni behöver för att klara verksamheten?

– Har jag 30 elever i juni så har jag mellan 120 och 140 i augusti, säger Jörgen Frohm.

Helene Odenjung är folkpartistiskt kommunalråd och ordförande i utbildningsgruppen i Göteborgsregionen. Hon tycker att de nästan 3 000 lediga platserna är bra eftersom det ger elever ökad valfrihet. Men samtidigt blir det tuffare och tuffare för gymnasieskolorna i takt med att barnkullarna minskar.

– Om man tittar bakåt så när barnen som föddes i slutet av 80-talet och början av 90-talet, babyboomsbarnen, så etablerades många nya skolor. Nu är det en svacka. Kullarna går ner och då blir det tufft för alla skolor, säger Helene Odenjung.