Fastighetsägare i Göteborg riskerar vite för att inte ha redoviosat PCB förekomst

Ägarna till fyra fastigheter på Ringön, i Lunden och Högsbo måste inom två månader redovisa om miljögiftet PCB finns i husens fogmassor. Annars döms ett vite på 10 000 kronor per fastighet ut. Det har miljönämnden i Göteborg beslutat.

PCB som är förbjudet att använda sedan 1972, läcker ur gamla fogmassor och kan ge skador på immunförsvar och fortplantning.

Sedan 1997 har miljönämnden i Göteborg kartlagt förekomsten av PCB i fogmassor. De aktuella fastighetsägarna har haft tid att sen våren 2003 att lämna sina redovisningar men inte gjort det.