Kidnappade barn får stöd av politiker

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg, vill nu ha svar på vad utrikesminsiter Laila Freivalds gör för de fem barn från Kungsbacka som för 5 månader sedan kidnappades av sin far i Gaza.

Enochson frågar bland annat i en interpellation utrikesministern om hon avser att öka på tryckningarna på de palestinska myndigheten, genom att frysa bistånd till den. Enochson vill även ha svar på vilka åtgärder Freivalds tänker vidta för att barnens far har registrerat sin barn mot deras vilja som flyktingar hos FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA).