Kaos hotar när försvaret bantas för fort

Budgetuppgörelsen mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet innebär en hårdare bantning av försvaret än vad militären planerat.

Det säger officersförbundets ordförande Lars Fresker till Svenska Dagbladet.

Han menar att hela verksamheten riskeras när officerare sägs upp, enligt lagen om anställningsskydd, utan att man tar hänsyn till officerarnas kompetens.

Försvarsmaktens högkvarter vill ha undantag från lagen för att undgå ett befarat kaos, men det avvisas helt av Officersförbundet.