Militärmuseum i Skansen Kronan?

Staten bör utreda hur Skansen Kronan i Göteborg ska användas, anser Göteborgs kommunledning.

Folkpartiet har föreslagit ett militärmuseum i Skansen Kronan och vill att kommunen driver frågan.

Kommunledningen håller med om att utsikten och miljön bör tillvaratas - och gärna även med andra kulturella aktiviteter.

Men det är Statens Fastighetsverk som äger Skansen Kronan och bör utreda frågan, menar kommunstyrelsens majoritet.