Eu-pengar till fisket riskerar frysa inne

400 miljoner kronor i EU:s strukturstöd till yrkesfisket riskerar att frysa inne. Pengarna kan bland annat sökas till kollektiva projekt inom kustfisket och utveckling av miljövänligare redskap.

Av de 630 miljoner som är avsatta för Sverige för åren 2000 till 2006, har knappt en fjärdedel betalats ut. David Bennsten vid Fiskeriverket tror att det delvis beror på att stödet inte marknadsförts tillräckligt.

Om inte pengarna används, riskerar Sverige att få ett betydligt mindre strukturstöd nästa period. Det skriver Göteborgs-Posten.