Boom för rederinäringen i Västsverige

Rederinäringen i Västsverige upplever just nu en högkonjunktur av sällan skådat slag. Framför allt är det tanksjöfarten som blomstrar, men även på andra områden råder shippingboom.

En viktig orsak är att regelverket inom EU har skärpts, något som gynnat de svenska rederierna. Håkan Friberg, VD på Redarföreningen.

EUs nya miljökrav väntas följas av strängare regler även globalt sett, med bland annat krav på dubbla skrov på tankbåtar. Det svenska miljötänkandet har alltså varit ekonomiskt lönsamt.

Aldrig har nog framtidstron varit så stark inom rederinäringen. Det märks bland annat på orderstocken som är större än någonsin tidigare. Inte mindre än 65 fartyg är beställda till ett sammanlagt värde av 20 miljarder. Och större delen av dessa är beställda de västsvenska rederierna. Något som även påverkar arbetsmarknaden.