Bara hälften av heroinisterna som söker får metadonbehandling

Sedan årsskiftet bedrivs det behandling av heroinister med ersättningspreparaten metadon och subutex på Högsbo sjukhus i Göteborg.

Men det står fler i kön än det finns möjlighet att hjälpa.

Det skulle behövas dubbelt så många platser Karina Stein, vårdenhetschef för metadonprogrammet på Högsbo sjukhus, säger att detta är en mycket kostnadseffektiv behandling , ja faktiskt den enda som kan få heroinister ur sitt missbruk.

De slutar dessutom med brott för att finansiera sitt drogberoende.

Högste ansvarige för missbruksvården i Västra Götlandsregionen, socialdemokraten Jan-Åke Simonsson ,vågar dock inte ge besked om fler resurser till metadon- och subutexbehandling.