Besparingar i Biskopsgården

Den dåliga ekonomin i SDN Biskopsgården leder till tuffa besparingar.

Politikerna har beslutat att tidigarelägga handlingsplaner för att komma till rätta med det ekonomiska underskottet. Bland annat minskar dagispersonalen i tretimmarsgrupper. Nattbemanningen och korttidsplaceringarna på äldreboenden minskar och placeringar på behandlingshem och ungdomshem ska också bli färre i Biskopsgården.