Fritt fram för Dagabs höglager i Backa

Dagab får bygga ett höglager i Backa. Det nya lagret - på samma tomt som det befintliga lagret på Exportgatan är 21 m högt men det är höjder som politikerna i stadsdelsnämnden inte har något emot.


Byggnadsnämnden har också godkänt att detaljplanen ändras så att Dagab kan bygga sitt nya buffertlager som ska serva hela landet.

Dagab lämnar samtidigt sina lokaler på Eriksberg.