Satsning på att få fler kvinnor föda utan snitt

Att välja kejsarsnitt ökar hälsoriskerna både för mamman och barnet. Nu ska forskare vid Sahlgrenska försöka få kvinnor att föda utan snitt.

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är med i ett projekt som ska få kvinnor att föda utan kejsarsnitt. EU satsar tre miljoner euro, närmare 27 miljoner svenska kronor på projektet.

Skillnaden mellan olika länder när det gäller kejsarsnitt är stor. I Sverige föds 17 procent via kejsarsnitt, i Italien hela 38 procent. Att välja kejsarsnitt ökar hälsoriskerna både för mamman och barnet.