Göteborg får en ny tidning, Göteborgs Fria Tidning

I januari nästa år får Göteborg en ny tidning.
Det är Göteborgs Fria Tidning som då kommer att ges ut som papperstidning, efter flera års förberedelser.

Bakom tidningen står ett personkooperativ och som har som publicistisk målsättning att bredda den offentliga debatten genom att lyfta fram miljö, demokrati, solidaritets och fredsfrågor.
Tidningen kommer enbart att nå den som prenumererar och målet är att få minst 2000 prenumeranter, då får tidningen ekonomiskt stöd från staten.
Till en början kommer två personer att arbeta på heltid och en på halvtid med tidningen och man kommer också att samarbeta med Stockholms Fria Tidning.