Tåg i tunnlar kan bli lösningen för den framtida kollektivtrafiken i Göteborg

Ett pendeltågssystem som i centrala Göteborg till stor del går i tunnlar, det är ett av dom framtida kollektiv-trafiksystem som lyfts fram i en ny analys om kollektivtrafiken i Göteborg efter år 2020.

Utgångspunkten är att StorGöteborg som idag har 870 000 invånare kommer att ha ökat till cirka 1,1 miljon invånare om 15 år.
Mest kommer Göteborgs stad att öka och dom flesta jobben kommer också om 15 år att ligga i Göteborgs stad.
Men om ingenting görs för att skapa en attraktivare kollektivtrafik kommer biltrafiken i området att öka med en halv miljon bilresor per dag till 1,8 miljoner bilresor per dag, år 2020.
Bakom trafikanalysen står en arbetsgrupp med planerare som representerar Göteborgs stad, Västtrafik, Vägverket, Banverket samt Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen, och manarbetar efter tre stom-modeller;
Den första bygger på ett helt nytt pendeltågssystem som kan länkas samman både med Västlänken och befintliga järnvägsdragningar, och inne i centrala Göteborg blir det en delvis underjordisk stadsbana.
Ett andra modell är utbyggda spårvägslinjer och den tredje modellen innehåller en mängd nya busslinjer.
Enligt utredarna själva så talar allt för pendeltågs/stadsbanemodellen.
Tilläggas skall att i alla tre stommodellerna ingår såväl pendeltåg som spårvagnar och bussar, men det huvudsakliga kollektivtransportmedlet varier alltså i de tre olika stommodellerna.