Akademikerboss i kamp mot ungdomsarbetslösheten

Akademikerförbundet SSR fick idag en ny förbundsordförande - 53-åriga beteendevetaren Heike Erkers. Akademikerförbundet SSR organiserar bland annat samhälls-och beteendevetare.

Erkers har suttit på olika poister inom förbundsstyrelsen sedan 2003.

-– Ungdomsarbetslösheten är en av våra största utmaningar! Orsakerna är många, svaga uppväxtvillkor, brister i utbildning, avsaknad av framtidstro, trygghet och god självkänsla. Ytterst handlar det om att vi alla tar vårt ansvar. Arbetsgivare måste öppna dörrar även för dem med liten erfarenhet och stukade självförtroenden, säger Heike Erkers i ett pressmeddelande

Heike Erkes har tidigt arbetat med rehabilitering på Sahlgrenska och Arbetsförmedlingen i Göteborg och fram tills nu som avdelningschef, direkt underställd generaldirektören, på Arbetsförmedlingen.