Färre dör i anorexi

Dödligheten bland anorektiker är i dag bara en fjärdedel av vad den var på 90-talet. Det visar en svensk studie som presenterades på läkarstämman i Göteborg idag.

I tre år har man följt 220 patienter som varit under 17 år vid första behandlingstillfället och noterat en dödlighet på 0,5 procent.

På 90-talet låg dödligheten kring 4 procent.

Som orsak till förbättringen anges bland annat att det nu finns betydligt fler specialiserade ätstörningsenheter än på 90-talet samt att kunskapen inom barnmedicin och intensivvård nu är bättre.