Provisoriska förskolor ska lösa platsbrist

Vid ett extrainkallat möte i Göteborgs byggnadsnämnd idag gav politikerna klartecken till två byggen av provisoriska förskolor i Linnéstaden.

Den ena ska uppföras i Jungmansgatans förlängning, strax norr om lekplatsen Plikta i Slottsskogen.

Den andra provisoriska förskolan ska ligga på Seminariegatan i Annedal.

De tidsbegränsade byggloven löper på fem respektive tre år.