Många sjöbefäl somnar vid rodret

Nästan hälften av fartygsbefälen somnar vid rodret, visar nya europeiska forskningsresultat.

Siffrorna oroar forskarna eftersom människors säkerhet står på spel.

-Vi är helt förbluffade över de höga siffrorna, säger sjökapten Margareta Lützhöft vid Chalmers som menar att förklaringen är att befälen har för långa arbetstider per dygn.

Fartygsbefäl från flera europeiska länder har deltagit och experimenten, som har utförts i simulatorer under säkra förhållanden, visar att 45 procent av befälen somnade på bryggan.