Chalmers

Ny kvinnlig krockdocka ska minska skador

1:12 min

En forskare vid Chalmers har utvecklat en kvinnlig krockdocka för att minska skadorna vid kollisioner bakifrån.

Kvinnor löper större risk än män att drabbas av pisksnärtskador, men trots det är dagens whiplashskydd utprovade för män.

Forskaren Anna Carlsson har varit med om att ta fram prototypen till krockdockan som ska föreställa en genomsnittlig kvinna.

– Jag tittar ju på upphinnandekollisioner i låga hastigheter. Där ser vi att kvinnor löper betydligt högre risk för skada än vad män gör. Svaret är att vi behöver reducera skaderisken för kvinnor ytterligare.

Dagens whiplashsystem i bilar är mer effektiva för att skydda män än kvinnor, säger Anna Carlsson som nyligen disputerade i ämnet.

– Jag kan ju inte svära på att det beror på att det bara finns en befintlig krockdocka som råkar vara stor som en genomsnittlig man, men det kan ju vara en bidragande orsak.

På vilket sätt måste då bilars skyddssystem bättre anpassas till kvinnors behov?

--När vi har kört våra prover med den här prototypen av krockdockan så har vi sett att kvinnorna har haft en tendens till högre accelerationer och snabbare rörelseförlopp än vad männen haft, säger Anna Carlsson.

– Det kan ju också vara en bidragande orsak till att riskerna blir högre. Jag skulle vilja se att vi sänker accelerationerna för både män och kvinnor, speciellt för kvinnorna då. På sikt hoppas jag att riskerna för kvinnor att drabbas av whiplashskador ska minska, säger hon.

Peter Stenberg

peter.stenberg@sr.se