Göteborg kritiserar ny lag

Göteborgs stad är kritisk till den föreslagna nya lagen om slopad ersättning till eget boende för asylsökande.

I ett brev till riksdagens socialförsäkringsutskott skriver den politiska majoriteten plus kristdemokraterna att lagen driver på den sociala och etniska segregationen i Göteborg och skapar ytterligare problem med trångboddhet.

De nordöstra stadsdelarna i Göteborg tog år 2002 emot 70 procent av det totala antalet mottagna flyktingar i Göteborg.