Konflikt om kontorskomplex

1:13 min

Oenighet råder om det ska finnas plats för bostäder i det planerade nya kontorskomplexet på Skånegatan som ska byggas mittemot Ullevi.

Det är politikerna i fastighetsnämnden och tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret är oense om byggplanerna.

En glasad kontorsskrapa på 16 våningar samt en hälften så hög huskropp, också med glasfasader, ska enligt förslag uppföras på den tomt som ligger alldeles öster om det nybyggda rättscentrumet på Skånegatan mittemot Ullevi.

Det är tänkt att detta tillskott på 22 000 kvadratmeter huvudsakligen ska innehålla kontor och kommersiella lokaler, samt ett underjordiskt garage med plats för cirka 110 bilar.

Till den detaljplan som snart ska ställlas ut har politikerna i fastighetsnämnden skickat in ett samrådssvar där man skriver att bostäder borde integreras i nybygget. Men det här avråder alltså tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret från.

Tjänstemännen skriver i ett tjänsteutlåtande att området är utsatt för ett hårt trafiktryck med buller och dålig luft. Dessutom menar man att "erfarenheten visar på att det ofta uppstår konflikter mellan bostäder och de evenemang som förekommer i och runt evenemangsområdet. Störande ljus, ljud, vibrationer med mera är sådana klagomål som förekommer idag."

Dessutom pekar man på den hotbild som finns kring åklagar- och häktesverksamheten samt mot polisen. Om två veckor blir det politikerna i byggnadsnämnden som ska säga sitt.