Blufföretag lurade Västra Götalandsregionen på 2,7 miljoner

Västra Götalandsregionen har lurats att betala ut sammanlagt 2,7 miljoner kronor till blufföretag genom falska fakturor flera gånger under 2002 och 2003.

Fakturorna skickades till Regionens Hus i Mariestad och avsändaren har kallats ”annonsbranschen”.I slutet av förra året reagerade personal och en intern utredning som fortfarande pågår inleddes.

Bedrägeriet har polisanmälts men enligt ekonomidirektör Mats Friberg finns det i dagsläget inga brottsmisstankar och ingen enskild tjänsteman är misstänkt.

Internutredningen och polisutredningen innefattar granskningar av attesträtterna och förhör med de tjänstemän som godkänt fakturorna.

Rutinernakommer också att  ses över.