Fler våldtäkter anmäls

1:35 min

Antalet anmälda våldtäkter har ökat kraftigt de senaste åren. I Göteborgs kommun ökade anmälningarna från 283 till 381 fall mellan 2010 och 2011. Ökningen kan delvis bero på en ny förbättrad lagstiftning.

Carina Iloson är gynekolog och överläkare för kvinnosjukvården på Sahlgrenska och den som har huvudansvaret för de patienter som väljer att göra en anmälan.

- Lagstiftningen som kom 2005 har påverkat en hel del. Förut skulle du ju säga nej, men är du i hjälplöst tillstånd så kan du inte säga nej, och då är det per definition en våldtäkt, säger Carina Iloson.

Under bara en vecka i juli anmäldes 16 våldtäkter i Göteborgsområdet.
Helene Broo På Stödcentrum för unga brottsoffer, en organisation dit personer som utsatts för våldtäkt kan vända sig, upplever man att det skett en ökning i både antal patienter och anmälningar.

-Den lagstiftning som kom innebar att de man inte längre var tvungen att som offer aktivt säga nej, för att det ska räknas som en våldtäkt, säger Carina Iloson överläkare på Kvinnosjukvården på Sahlgrenska.

Just under sommarperioden ökar antalet anmälningar. Men alla som söker vård efter att ha blivit utsatta för en våldtäkt anmäler inte händelsen och ofta händer det att de personer som sökt hjälp men inte tänkt anmäla, ändå anmäler efter ett besök på Kvinnosjukvården eller på Stödcentret. Men mörkertalet är stort och Helen Broo tror att det särskilt gäller bland män.

-Det är ett samhällsproblem där man får jobba på alla möjliga olika fronter för att komma åt problemet och diskutera varför framförallt män gör såhär mot kvinnor. Men det är inte bara kvinnor som blir utsatta, det är även män, även om det inte pratas lika mycket om dem.

Den mest frekventa målgruppen av de som söker vård och blir utsatta är kvinnor under 25 år. Det händer att de som söker blivit utsatta för så länge som flera år tillbaka. Då Kvinnosjukvården på Sahlgrenska endast är en mottagning för kvinnliga patienter möter man inte de män som drabbas. Men på stödcentret menar man att problemet är stort även inom den kategorin.

Aldijana Talic
aldijana.talic@sverigesradio.se