Våldtagna män ska få bättre vård

1:33 min

Västra Götalandsregionen saknar riktlinjer för hur vården ska ta hand om våldtagna män. Dessutom varierar kompetensen mellan de olika sjukhusen. Men nu ska det bli ändring på det.

Riktlinjer för hur man ska ta hand om våldtagna män håller på att tas fram i Västra Götalandsregionen. Problemen aktualiserats allt mer i takt med att antalet anmälningar om våldtäkt mot män ökar.

- På en del ställen är den relativt god. På andra ställen är den obefintlig. Och på många ställen är man inte beredd på att ta hand om den här sortens patienter, så då blir vården väldigt situationell, säger Jens Lindberg som är doktorand i etnologi på Umeå universitet och forskar kring mötet mellan svensk sjukvård och våldtagna män.

Hittills i år har 60 anmälningar för våldtäkt mot män gjorts i Sverige. Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period förra året. Av dessa har nio anmälningar gjorts i Västra Götalands län. Det är alltså fortfarande ovanligt att våldtagna män söker sig till sjukvården, och erfarenheten bland läkarna är därmed liten. De gemensamma riktlinjer man nu tar fram i Västra Götalandsregionen behövs för att garantera både den medicinska, rättsliga och inte minst psykologiska kvalitén.

- Det finns ju ett sådant fungerande för kvinnor, och nu vill man förstås att det ska finnas även för män. Skillnaden ska egentligen inte vara så stor. Mer än att när det gäller manlig våldtäkt kan det upplevas som ännu mera skamligt, säger Viktor Johansson som är överläkare på kirurgkliniken på Sahlgrenska sjukhuset.

Linn Olsson/Västekot