Gåsgamen Ostro

Kroatien vill ha tillbaka gåsgamen

1:36 min

Gåsgamen Ostro kommer från ett center i Kroatien där man arbetar med att skydda arten. Enligt den norske ornitologen Öivind Lågbu skulle Ostro inte klara av att flyga hem ensam. Han måste få ta flyget hem.

Gåsgamen som nu äter upp sig på Fågelcentralen på Hisingen kommer från ett center i Kroatien där man arbetar med att skydda arten. Han kommer att sättas på rehabiliteringshem och önskan är stark i Kroatien om att få hem honom. Det säger den norske ornitologen och journalisten Öivind Lågbu som besökte centret för gåsgamar i Kroatien för ett par veckor sedan. Det han fick med sig från ansvariga på centret är att gåsgamen måste ta flyget hem, han klarar inte att flyga hem ensam.

- Det är en social fågel som behöver en grupp runt sig och därför vill man ha den tillbaka till den inhägnade delen av centret i Kroatien. Där kan den få vara tillsammans med andra gåsgamar under en längre period.

Om det här hade varit en grupp fåglar hade de kunnat flyga hem då?

- Ja, det tror jag.

Så egentligen handlar det om det faktum att han är ensam som gör att han inte kan flyga tillbaka själv?

- Ja, det är så jag uppfattar det. Att han är ensam, att han inte har någon grupp av andra gåsgamar att förhålla sig till, säger Öivind Lågbu.

På centret i Kroatien arbetar man inom tre områden för att stärka artens möjlighet till överlevnad i Kroatien och på Balkan.Häckande fåglar övervakas oftast av volontärer, stödutfordring görs eftersom det även i Kroatien på grund av förändrat jordbruk blivit svårare för gåsgamarna att hitta mat. Och det gåsgamen Ostro skulle möta om han kommer hem är rehabiliteringshemmet för skadade fåglar.

Eftersom centret drivs ideellt utesluter Öivind Lågbu möjligheten för kroaterna att bidra med pengar till flygtransporten och han hänvisar till grundaren av centret, Goran Susic, som har 30 års erfarenhet av arbete med gåsgamar:

- Jag skulle lyssna på vad han har att säga och vad han anser vara det bästa för fågeln. Och så skulle jag göra ett försök att hitta pengar för att skicka honom tillbaka med flyget.

Hur skulle du hitta pengarna?
- Man skulle kunna försöka ordna en insamlingsaktion på nätet och även höra om ornitologer är villiga att stödja fågelns hemresa ekonomiskt.

Berit Svensson
svenssonberit@sverigesradio.se