Kritik mot förslag om nytt sjöförsvar

1:30 min

Den som är ute till sjöss kan i framtiden bli kontrollerad av militären istället för som idag av Kustbevakningen.

En ensamutredning gjord av Jan Hyllander, som överlämnats till regeringen, föreslår nämligen att slå samman Kustbevakningen och marinen och bilda den gemensamma myndigheten Sjöförsvaret.

Men idén att den civila myndigheten Kustbevakningen ska slås samman med en militär myndighet är något som förvånar många inom Kustbevakningen.

– Ska vi verkligen ha militär som agerar polis och lagövervakande myndighet i Sverige, frågar sig Björn Hartvigsson som är förbundsordförande på fackförbundet Tull-Kust.

Ända sedan militär sköt ihjäl demonstranter i Ådalen 1931 har det i Sverige varit en viktig princip att hålla isär det polisiära och det militära arbetet. Ett gemensamt Sjörförsvar skulle kunna förändra den ordningen. Kustbevakningen viktigaste uppgifter idag är att kontrollera sjöfarten, fisket och miljön vid Sveriges kuster samt utföra räddningsarbete.

I utredningen står det att kustbevakningen och marinen har närliggande och delvis överlappande uppgifter, men det är något som Dan Thorell, kustbevakningsdirektör, har svårt att se.

– Kustbevakningen jobbar med räddningstjänst till sjöss, miljöövervakning, fiske, gränskontroll, sjötrafikövervakning, sjösäkerhet och så vidare och där kan jag inte se att vi har några överlappande uppgifter, säger han.

Bland de anställda inom kustbevakningen har förslaget också väckt förvåning.

– De ställer sig väldigt oförstående till detta. Försvarsmakten är en samarbetspartner, men den stora samarbetspartern är Hav- och Vattenmyndigheten. Och sedan har vi polisen, tullen och andra stora myndigheter som vi samarbetar mycket med, säger Björn Hartvigsson på fackförbundet Tull-Kust.

Kristian Lönner
kristian.lonner@sr.se