Kameraövervakning planeras på Orustfärja

Länsstyrelsen ger Trafikverket tillstånd att ha kameraövervakning på färjan mellan Svanesund på Orust och Kolhättan.

Syftet är att höja säkerheten och allmänheten ska informeras om övervakningen av de fyra kamerorna genom tydlig skyltning.

Orust kommun ställer sig bakom Trafikverkets ansökan.

Länsstyrelsens beslut har skickats till Justitiekanslern som har möjlighet att överklaga.