Trollhätte kanal behöver nya slussar

Vänersjöfarten kan utvecklas, men uttjänta slussar med urlakad betong behöver i så fall bytas ut i Trollhätte kanal senast år 2030.

En utredning som Trafikverket har gjort tillsammans med Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartverket och Göteborgs Stad konstaterar att Vänersjöfarten är bra med tanke på näringsliv, samhällsekonomi och miljö.

Men för att motivera nya slussar - som beräknas kosta tre miljarder kronor -behöver transporterna fördubblas, vilket enligt utredningen också är möjligt.

Utredningen är ett underlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering 2014-2025 och ett eventuellt beslut om att investera i nya slussar.

En slutrapport publiceras i mars.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se