Pojkar är längre på förskolan är flickor

1:37 min

Pojkar är längre tid på förskolan än flickor, det visar en sammanställning som Ekot gjort av 9 500 barns veckoscheman. I genomsnitt är pojkar två och en halv timme längre på förskolan varje vecka, jämfört med flickor.

Partille är en av kommunerna där pojkar är längre tid på förskolan, där jobbar Caroline Eriksson på Sotenäs förskola:
– Det är väldigt intressant det som kommit fram. Tänker man efter lite så kanske så här på senare eftermiddagar, så är det kanske någon mer kille, säger hon.


Sveriges Radio har sammanställt vistelsetiden, alltså det veckoschema som föräldrar lämnar in som uppskattar hur länge deras barn ska vara på förskolan, för 9500 förskolebarn i fem slumpvis utvalda kommuner i landet. Det handlar om Lerum, Norrtälje, Partille, Karlstad och Trosa.
Den visar att pojkar i genomsnitt är två och en halv timme längre tid på förskolan varje vecka, jämfört med flickor. I fyra av de fem kommunerna är pojkar längre tid på förskolan, undantaget är Karlstad där pojkar och flickor går i princip lika länge.


I ett par av
kommunerna är skillnaden markant, i exempelvis Norrtälje är pojkar i genomsnitt sex timmar längre i förskolan per vecka, i Trosa fem timmar längre.

Pappan Bo Strandberg som har sin son på Sotenäs förskola i Partille blir förvånad när han hör att pojkar går längre tid på förskolan, men har en teori om varför:
– Att man tycker att man ska skydda flickan mer än pojken, om jag ska fundera över någon anledning. Ja, att man ska omvårda flickor lite mer.


Det finns ingen forskning
som tittat på just skillnader i hur länge pojkar och flickor är på förskolan. Men Mia Heikkilä, som är lektor i pedagogik och jämställdhetsexpert, menar att det finns annan forskning som kan användas för att ge en trolig förklaring.
Och det handlar just om att föräldrar, oftast omedvetet, kan vara mer försiktiga med flickor och tänker att pojkar klarar mer.

– Att man oftare till en stereotyp könsroll som man förknippar med pojkar, så använder man epitetet som tålig, stark, orkar mer och så vidare. Och om man omedvetet använder sig av de epiteten så kanske man tror att pojkar orkar vara längre tid på förskolan, säger Mia Heikkilä.

Jesper Ingevaldsson
jesper.ingevaldsson@sverigesradio.se