Forskare varnar för höjda bullernivåer

1:35 min

Att höja gränsen för buller vid bostäder - vilket göteborgspolitikerna vill - kan inverka mycket på människors hälsa. Redan vid dagens bullervärden störs drygt 50 000 göteborgare.

Allvarligast är sömnstörningar, säger professor Lars Barregård vid Sahlgrenska akademin.
--Det handlar inte bara om att människor störs, vi har ju också sömnstörningar som är mycket allvarliga, säger professor Lars Barregård vid Sahlgrenska akademin.

Att inte kunna sova på natten eller att bli väckt mitt i natten kan i sin tur leda till olika sjukdomstillstånd.
Det finns redan en stark misstanke om att buller ökar risken för hjärtinfarkt och högt blodtryck, säger Lars Barregård.

En stor majoritet av politikerna i Göteborgs byggnadsnämnd vill nu att det byggs nya bostäder där man tidigare inte byggt på grund av höga bullernivåer. Här pekar politikerna särskilt ut områden där det finns god tillgång på kollektivtrafik.


Politikerna hoppas att ny byggteknik kan få ner bullernivåerna inomhus och då anser de att förhöjda bullernivåer utomhus kan accepteras.

Mikael Ögren, som är Akustiker på Arbets och miljömedicin på Sahlgrenska akademin, menar att det är fel att resonera på det här sättet.
--Om man bra tittar på bullernivåerna inne i bostäderna, då har man helt släppt fritt för buller utomhus. Barn vistas ju utomhus och vuxna umgås ju också utomhus vid exempelvis grillen.
Man måste ju kunna öppna ett fönster eller sitta en stund på balkongen.


I större städer
är det i dag personbilar, lastbilar, långtradare och kollektivtrafiken som är dominerande bullerkällor. Det handlar alltså till stor del om transporter. Om rörelser i staden.

Men Mikael Ögren är teknikoptimist och han tror att problemet med de här bullerkällorna kommer att lösas framöver.
--Det finns ju ingen inneboende regel som tvingar att rörelser sker under stort bulllerutsläpp.