Västra Götalandsregionen tredje bäst på miljö

Västra Götalandsregionen hamnar på delad tredjeplats när tidningen Miljöaktuellt för första gången rankar Sveriges 21 landstings och regioners miljöarbete.

Sveriges Miljöbästa landsting 2013 är Stockholms läns landsting.

Men inte ens det är idag ett hållbart landsting enligt, enligt Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt, som menar att alla landsting och region kan bli bättre på miljöfrågorna.

Den nya rankingen baseras dels på en enkätundersökning, dels på statistik över hur landstingen och regionerna presterar i det konkreta miljöarbetet.

– Alla landsting och regioner kan bli bättre på miljöfrågorna. Inte ens ettan på listan är i dag ett hållbart landsting, säger Mikael Salo, chefredaktör på Miljöaktuellt.