Rannebergsskolan får kritik för att barn försvann

Rannebergsskolan i Angered brast i tillsynen när en elev i förskoleklass flera gånger försvann från skolan, skriver Skolinspektionen i ett beslut.

Det var i höstas som eleven gav sig iväg vid tre tillfällen utan att personalen märkte det.

Med tanke på barnets låga ålder är ansvaret stort och myndigheten anser att kommunen inte inte följt skollagens bestämmelser.

Skolan har dock redan vidtagit åtgärder för att förhindra att det hela upprepas därför avstår Skolinspektionen från att ingripa.