Lärare slipper skatt på studieresa

Efter en förlikning slipper anställda på en skola i Kungsbacka skatta för en studieresa. En principiellt viktig fråga menar lärarförbundet.

Studieresan till Budapest 2007 klassades av Skatteverket som en förmån och alla 156 anställda på en gymnasieskola i Kungsbacka fick betala skatt för resan. Tre lärarfack stämde kommunen. Nu har en förlikning nåtts, rapporterar lokala medier. 42 lärare får totalt 284 000 kronor och de tre facken får 30 000 kronor.

Det är enligt läraförbundet en viktig principiell fråga, om man ska kunna bli beordrad en resa som man sedan får betala.

Men merparten av dem som åkte med på resan får ingen ersättning, eftersom de antingen tillhör andra fack än de kommunen har förhandlat med, eller inte något alls.