Hyresgäster kan få ut registrerade uppgifter

Den hyresgäst som vill ta reda på vad Göteborgs kommunala bostadsbolag eventuellt registrerat för uppgifter kan nu lämna in en förfrågan om registerutdrag. Det skriver bolagen på sina hemsidor på fredagen.

De kommunala bostadsbolagen Poseidon, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Bostadsbolaget meddelar nu på sina hemsidor att man förstår att det kan finnas en oro hos hyresgästerna. Därför välkomnar man förfrågningar om registerutdrag från de hyresgäster som vill.

I mitten av februari avslöjade Västnytt i svt att de kommunala bostadsbolagen registrerat känsliga uppgifter om sina hyresgäster. Bolagen själva menar att registreringen i första hand gjordes för att hjälpa hyresgästen med exempelvis hyreskravsfrågor.

De uppgifter som noterats av bolagen har sedan dess raderats. Men nu finns alltså möjlighet att ta reda på vilka uppgifter som finns registrerade om hyresgästerna. På respektive bolags hemsida har man länkat till en blankett som går att fylla i.

"I vissa fall har noteringar skett felaktigt och det är viktigt att tydliggöra att de noteringarna nu är borttagna samt att ett brett arbete genomförs för att förhindra att felaktiga noteringar tillkommer", skriver Poseidon på sin hemsida.

Tillsammans med Hyresgästföreningen har Fastighetsägarna och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag tagit fram en branschöverenskommelse för hantering av personuppgifter. Sedan granskningen av bolagen blev känd har man enligt pressmeddelandet följt alla rekommendationer som finns vad gäller noteringar om känsliga uppgifter.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se