Många mindre busslinjer dras in

Busslinjer med i medeltal färre än åtta resenärer har en osäker framtid. I går godkände Västtrafiks styrelse en rad effektiviseringar.

Västtrafik måste spara 70 miljoner och genom att spara på de busslinjer med minst resenärer kan man spara lite drygt hälften av den summan.

Ett trettiotal linjer försvinner och lika många dras ner.
Förändringarna träder i kraft i augusti.