Kraftig rökutveckling i villa

Fem enheter från Räddningstjänsten bekämpade under eftermiddagen en brand i en villa i Hallbjörtorp i Kungälv som ska ha uppstått efter eldning i kamin. Rökutvecklingen var kraftig och det tog några timmar att släcka branden.
Ingen person skadades.