Stora skillnader i vården av prostatacancer

Med stigande ålder minskar utsikterna för män med avancerad prostatacancer att få cellgiftsbehandling. Av män under 70 år får 61 procent cytostatika, bland män över 80 år endast fem procent, visar en studie gjord vid universiteten i Göteborg och Umeå.

Det finns också geografiska skillnader. Medan onkologin i Uppsala län ger cytostatika i 60 procent av fallen, är Västra Götaland nere på 20 procent. Tillgången på cancerläkare kan vara en förklaring.

/TT