Kamerunska gästarbetare missnöjda med ersättning

De kamerunska gästarbetarna får ett schablonbelopp på 4500 var, mellanskillnaden mellan den lön de faktiskt fått och kollektivavtalets minimilön, och pengar till en flygbiljett hem. Men många av arbetarna anser att det inte är tillräckligt.

Raymond Asanji, en av gästarbetarna som är strandsatt i Göteborg, menar att den summa på 12 000 han har fått inte ens täcker hälften av kostnaderna för de lån han tog för att ta sig till Sverige, och det gör det omöjligt för honom att återvända hem till Kamerun.

– Jag är besviken och känner mig inte rättvist behandlad. Kan jag inte betala tillbaka pengarna är mitt liv i fara.

Totalt kom runt 50 gästarbetare från Kamerun till Sverige för att arbeta för SkogsNicke, som istället för den utlovade lönen på 18 500 endast gav gästarbetarna en bråkdel. Förhandlingarna mellan skogsfacket GS och Arbetsgivarorganisationen Skogs- och lantarbetsgivarförbundet har dock handlat om de 16 som gett GS fullmakt att företräda dem och som i dag fick sina pengar i handen.

Raymond Asanji vet inte vad han ska göra nu. I Sverige hittar han inte arbete, så framtiden är oviss.

– Alla mina planer är sönderslagna – allt jag planerat att göra hemma i mitt land efter detta har slagits i spillror.

Hanna Sandgren
hanna.sandgren@sverigesradio.se