Missbruksenhet för gravida kan bli verklighet i Göteborg

Om några år kan en specialistmottagning för drogmissbrukande gravida kvinnor i Göteborgstrakten komma att bli verklighet.

Kerstin Agnetun och Elisabeth Danielsson barnmorskor vid Krokslätts mödravårdscentral har länge arbetet för att kvinnor ska hjälpas till drogfrihet under graviditeten så deras barn inte ska få allvarliga skador.

Och nu verkar det som om de börjar få politikerna med sig, då vänsterpartiet har skrivit en motion om att skapa en missbruksenhet för gravida kvinnor.

Alkohol- och narkotikskadade barn kan få olika grader av utvecklingsstörningar och koncentrationssvårigheter.