Primärvården i Göteborg dras med underskott

Färre patienter kom till primär- och tandvården i Västra Götaland i fjol som fick ett litet överskott på 41 miljoner kronor.
Men det gäller inte primärvården i Göteborg som fortsatt dras med underskott.

Förra året gjordes 88 000 färre besök inom länets primärvård. Ändå gjordes närmare 1,5 miljon besök hos läkare och mödra- och barnavårdscentraler.

Förra året lades ju var tredje offentlig vårdcentral i Göteborg ner och patienter uteblev eller fick ta sig till en annan vårdcentral.

Neddragningarna gjordes av besparingsskäl ändå
saknar primärvården i Göteborg 29 miljoner kronor
då beställningarna av vård minskat.

Men många miljoner sparas in genom att dom
läkemedel som skrivs ut är dom billigaste varianterna av likvärdig medicin.

Dessutom anlitar man inte längre så många hyrläkare.

Inom tandvården har man kunnat behandla fler vuxna patienter vilket genererar mer pengar. Det framgår av primär-och tandvårdsförvaltningens årsredovisning.