Fläktar stör boende i centrala Göteborg

Bostäder i centrala Göteborg är mer störda av buller än man tidigare trott, och det beror på alla fläktar.
Det visar en kartläggning som Göteborgs miljöförvaltning just nu arbetar med.

Vid Avenyn, Linnégatan och Skånegatan finns gårdar med uppemot 30 stora fläktar och system för luftkonditionering.

Oftast används de av restauranger, butiker och företag.
Miljöförvaltningen ska nu ta fram en åtgärdsplan för att minska fläktbullret på gårdarna.