Beredskapsläkare vill ha ny lagstiftning för kristider

Beredskapsöverläkaren i Västra Götaland, Per Örtenwall, anser att lagen måste ändras så att det blir möjligt att höja beredskapen i Sverige även i fredstid.

Den nuvarande lagstiftningen tillåter bara höjd beredskap vid krigstillstånd vilket försvårar hanteringen vid katastrofer.

Svåra kristider som efter Tsunamikatastrofen eller vid orkanens härjningar nyligen har aktualiserat behovet av en övergripande nationell ledning, anser Per Örtenwall.