Psykiatriplan godkändes av regionfullmäktige

Förbättrat stöd och mer resurser på flera områden blir konsekvensen av den utvecklingsplan för psykiatrin som regionfullmäktige fattade beslut om i går.

Missbruksvården kommer att förstärkas, unga med ätstörningar och nevropsykiatriska sjukdomar kommer att få mer stöd, ett regionalt vårdprogram för självmordsförebyggande åtgärder kommer att tas fram och en utvecklíng av primärvårdspsykiatrin kommer att ske.

Det är några av de punkter i den utvecklingsplan för psykiatrin som godkändes vid regionfullmäktige i går.

Dessutom beslutade regionstyrelsen att tillföra tio miljoner kronor i ett utvecklingsanslag riktat till psykiatrin. Moderaterna var dom enda som reserverade sig mot beslutet.