Fastighetsägare i Göteborg bygger hus gratis i drabbade Thailand

Enorma summor har skänkts till hjälporganisationerna men för vissa räcker inte det. Viktor Plazinic är fastighetsägare i Göteborg och han har i sin branschtidning skrivit ett upprop som manar till ytterligare insattser.

Viktor åker till Thailand om några månader för att med egna händer och likasinnades händer hjälpa till i liten skala. Uppropet i fastighetstidningen har möts med försiktig stöd från branschen men Viktor hoppas kunna få hjälp med finansiering av biljetter till det tiotalet frivilliga som utan ersättning ska hjälpa till med återuppbyggnaden. Tankar finns hos fastighetsägarorganisationen att ha återkommande projekt i framtiden för att hjälpa behövande.