Hot mot Världskulturmuséet på grund av provokativ tavla.

Det nya Världskulturmuseet i Göteborg har utsatts för hot , på grund av
en tavla i museets aids-utställning som har retat upp besökare.
Tavlan föreställer en samlagsscen och har en textrad ur Koranen.
Nu har ledningen för museet tagit bort konstverket.

Enligt ledaren för kommunikation , Jonas Dahl ,beror det inte på hoten , utan för att diskussionen kring verket tar bort fokus från utställningens aids-tema och istället blir en religions- och yttrandefrihetsfråga.

Hoten har inte polisanmälts eftersom Världskulturmuséet inte ansett dem som allvarligt menade.